Tấm ion máy MPT8-12

100,000

Tấm Ion tĩnh điện
Tấm ion máy MPT8-12

100,000

Danh mục:
Brand: Viện Điện tử
Đã bán: 0